Antwerp
16°
Group 4

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk verblijf in ZorgHotel/Hotel Drie Eiken (ZorgHotel UZA BE 0874619603), tenzij anders schriftelijk overeengekomen en bevestigd per brief of mail door ZorgHotel/Hotel Drie Eiken. Door te verblijven in ZorgHotel/Hotel Drie Eiken verklaren gasten akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1.

 

Hotel- en zorggasten

 • De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door het hotel, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.
 • De prijs is gebaseerd op uw verblijfdata. Het is mogelijk dat de prijzen veranderen indien de aankomst- of vertrekdata worden aangepast.
 • Prijzen zijn in euro.
 • De prijs is per kamer.

 

Zorggasten

 • Iedere aanvrager dient het formulier ‘Aanvraag Zorgverblijf Drie Eiken’, ingevuld door de verwijzende arts of een sociale dienst, te bezorgen.
 • De gast dient onafhankelijk te functioneren: Communicatie: onafhankelijk bij alle vormen van communicatie Mentaal functioneren: georiënteerd en niet verward Beweging en verplaatsen (mobiliteit, evenwicht): onafhankelijk bij lopen of gebruik van rolstoel of rollator Als de gast samen met zijn mantelzorger verblijft en hierdoor onafhankelijk kan functioneren, kunnen zij ook in aanmerking komen voor een verblijf.
 • De aanvrager dient een schriftelijke bevestiging van het ZorgHotel te hebben ontvangen: ‘goedkeuring voor verblijf’.
 • De inlichtingen vermeld op het formulier ‘Aanvraag Zorgverblijf’ zijn bestemd voor intern gebruik van het ZorgHotel.

 

Artikel2.

 

Check-in Hotelgasten

 • Vanaf 15.00 u.
 • Komt u na 20.30 u. verwittig dan Hotel Drie Eiken om uw kamerreservatie met zekerheid te behouden.
 • Een geldige identiteitskaart of paspoort is vereist bij check in
 • De gast zal bij het inchecken een kredietkaart ter beschikking stellen, waarvan het Hotel Drie Eiken de gegevens zal opnemen. Debit of kredietkaarten zullen geautoriseerd worden voor het volledige bedrag van het verblijf plus een bedrag om eventuele extra kosten te dekken. Cash betalende gasten dienen bij aankomst de factuur te vereffenen, daarnaast is een borg van minimaal 100 € vereist. Zo de gast de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten (bijv. bar, restaurant, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal het hotel het recht hebben deze via de kredietkaart in mindering te brengen.

 

Check-in Zorggasten

 • Tussen 13u30 en 14u30
 • Komt u aan op een vrijdagnamiddag, zaterdag of zondag, voorzie dan voldoende medicatie en verzorgingsmateriaal om het weekend te kunnen overbruggen.
 • Wanneer u dieetvoeding nodig heeft of een allergie heeft voor bepaalde producten, geef dit voor aankomst door.
 • Een geldige identiteitskaart of paspoort is vereist bij check in.
 • Een voorschot t.w.v. 20% van de totale verblijfsprijs dient ten laatste bij aankomst betaald te worden.
 • Het eerste ontvangst wordt gedaan door de onthaalmedewerkers en vervolgens zal, bij aankomst of in het begin van het verblijf, de huisarts bij de nieuwe zorggast langsgaan om te controleren of hetgeen vermeld stond in het opnamedocument nog overeenkomt met de werkelijke gesteldheid. Tevens gaat hij na of er eventueel medicatie, verzorgingsmateriaal, voorschrift thuisverpleging, voorschrift kinesitherapie enz…. moet worden voorzien.

 

Artikel 3.

 

Check-out Hotelgasten

 • Vanaf 07.00 u tot 11.00 u
 • Bij laattijdige check-out vanaf 11u kan het hotel hiervoor een toeslag in rekening brengen.

 

Check-out Zorggasten

 • Vanaf 07.00 u tot 13.00 u
 • Bij laattijdige check-out vanaf 13u kan het hotel hiervoor een toeslag in rekening brengen.

 

Artikel 4.

 

Hotelgasten

Annuleringsvoorwaarden bij rechtstreekse reservaties tot 6 kamers.

 • Afhankelijk van het gekozen tarief; best beschikbare tarief of niet terug-betaalbaar tarief.
 • Betaling ten laatste om 20u30 op de dag van aankomst.
 • Creditcard of voorschot ter garantie.
 • Plannen gewijzigd? In geval van annulering, wijziging na 11:00 op de dag van aankomst, of indien je niet komt opdagen (no show) wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.

 

Het annuleren van rechtstreekse groepsreservaties van 6 of meer kamers.

 • Afhankelijk van het gekozen tarief en uw offerte.
 • In het geval van no-show, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 

Annuleringsvoorwaarden bij een non-refundable reservatie.

 • Deze reservatie is volledig vooruit betaald. In geval van annulering, wijziging of indien je niet komt opdagen (no show) kan het bedrag niet worden terugbetaald.

 

Zorggasten

 • Bij annulering, zonder medische redenen, minder dan 24 uur voor aankomst, zal het voorschot worden ingehouden.
 • Bij annulering, zonder medische redenen, tijdens het verblijf, zal 20% van de resterende kosten worden aangerekend.
 • Bij annulering met een medisch attest wordt geen annuleringskost aangerekend.

 

Artikel 5.

 

Na afloop van het verblijf wordt het eindsaldo opgemaakt en verbindt de gast zich ertoe om het saldofactuur bedrag te betalen bij het uitchecken, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Betaling gebeurt contant of via Payconic, Visa, Bancontact of Mastercard. Tenzij anders overeen gekomen. Onze facturen worden opgesteld onder voorbehoud van alle onkosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening werden gebracht. Om geldig te zijn dienen eventuele betwistingen binnen dezelfde termijn schriftelijk te worden overgemaakt ter attentie van de dienst debiteurenadministratie. Voor elke som, niet betaald 30 dagen na de factuurdatum rekent het ZorgHotel UZA van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding aan van 40 euro eventueel verhoogd met nalatigheidinteresten, onverminderd een administratieve kost van 10 euro bij betaling na 30 dagen en nog eens extra 15 euro bij betaling na 60 dagen. Om geldig te zijn dient elk protest ingediend te worden binnen de 30 dagen.

 

Artikel 6.

 

Elke klacht betreffende het verblijf, de zorgen en/of de factuur moet in de mate van het mogelijke door de gast zo vlug mogelijk tijdens zijn verblijf aan ZorgHotel/Hotel Drie Eiken worden gemeld, dit teneinde ZorgHotel/Hotel Drie Eiken de kans te bieden de klacht direct te verhelpen. Als de klacht niet tijdens uw verblijf kon opgelost worden, dan vragen wij deze klacht schriftelijk te richten aan ZorgHotel UZA, Drie Eikenstraat 655 te 2650 Edegem, binnen de 3 dagen na check-out.

 

Artikel 7.

 

ZorgHotel/Hotel Drie Eiken is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen noch voor schade of diefstal van persoonlijke voorwerpen zoals bagage, bril, uurwerk, auto e.a De gasten blijven hiervoor, te allen tijde, zelf verantwoordelijk. Alle schade aangericht door de klant aan de accommodatie of aan voorzieningen behorend aan ZorgHotel/Hotel Drie Eiken of toebehorende aan derden met dewelke ZorgHotel/Hotel Drie Eiken relaties onderhoudt, dient zo snel mogelijk gemeld te worden. De schade wordt door de klant aan ZorgHotel/Hotel Drie Eiken betaald zonder discussie, en dit uiterlijk voor het vertrek van de klant.

 

Artikel 8.

 

Hotel Drie Eiken heeft het recht om reserveringen te annuleren tot 2 maanden voor de geplande aankomstdatum. In dat geval zullen alle aanbetalingen terugbetaald worden.

 

Artikel 9.

 

Eventuele betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid, al naargelang het bedrag, van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen, afdeling Antwerpen, hetzij het Vredegerecht Zevende Kanton Antwerpen.

 

Artikel 10.

 

Het zorghotel/Hotel Drie Eiken is geheel rookvrij.

 

Artikel 11.

 

Huisdieren zijn niet toegelaten.