Antwerp
Group 4

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk verblijf in de Drie Eiken/vzw Uza Monica, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en bevestigd per brief of mail door Drie Eiken / vzw UZA Monica. Door te verblijven in Drie Eiken verklaren gasten akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

 

1. Verblijfsvoorwaarden

 • Iedere aanvrager dient het formulier ‘Aanvraag Herstelverblijf’,ingevuld door de verwijzende arts of een sociale dienst, te bezorgen.
 • De gast dient onafhankelijk te functioneren: Communicatie: onafhankelijk bij alle vormen van communicatie; Mentaal functioneren: georiënteerd en niet verward; Beweging en verplaatsen (mobiliteit, evenwicht): onafhankelijk bij lopen of gebruik van rolstoel of rollator
 • Als de gast samen met zijn mantelzorger verblijft en hierdoor onafhankelijk kan functioneren, kunnen zij ook in aanmerking komen voor een verblijf.
 • De aanvrager dient een schriftelijke bevestiging van Drie Eiken te hebben ontvangen: ‘goedkeuring voor verblijf’.
 • De inlichtingen vermeld op het formulier ‘Aanvraag Herstelverblijf’ zijn bestemd voor intern gebruik van Drie Eiken.

 

2. Betalingsvoorwaarden

 • Samen met een bevestiging ‘goedkeuring voor verblijf’ wordt een uitnodiging gestuurd tot betaling van een voorschot t.w.v. 20% van de totale verblijfsprijs. Dit dient ten laatste 10 dagen na de reservatie overgeschreven te worden om zo de reservatie te kunnen garanderen. Het resterende bedrag dient ten laatste op de dag van aankomst te worden betaald.
 • Indien u uw aanvraag tot verblijf niet schriftelijk annuleert binnen de 10 dagen na de verzendingsdatum van de bevestiging ‘goedkeuring voor verblijf’, verbindt u zich hierdoor tot betaling van het voorschot en aanvaard u ook onze annuleringsvoorwaarden.
 • Bij niet betaling van het voorschot binnen de 10 dagen na de verzenddatum van de bevestiging ‘goedkeuring voor verblijf’, behoudt Drie Eiken zich het recht om, eenzijdig, uw aanvraag te annuleren.
 • Facturen zijn betaalbaar op factuurdatum zonder korting.
 • Betalingen aan het onthaal gebeuren door middel van bancontact. In de RestoLounge cash of met bancontact.

 

3. Annulatievoorwaarden

 • Indien u niet komt opdagen wordt de totale reservering in rekening gebracht.
 • Bij annulatie, zonder medische redenen, minder dan 24 uur voor aankomst, zal het voorschot worden ingehouden.
 • Bij annulatie, zonder medische redenen, tijdens het verblijf, zal 20% van de resterende kosten worden aangerekend.
 • Bij annulatie met een medisch attest wordt geen annulatiekost aangerekend.

 

4. Prijzen

 • De Drie Eiken volpensionformule omvat overnachting, ontbijtbuffet, lichte maaltijd, 3-gangen menu, verpleegkundige ondersteuning 24u per dag, gebruik van de ontspanningsruimtes.
 • De eerste maaltijd bij aankomst is het avondmaal en de laatste maaltijd voor vertrek is het middagmaal.

 

5. Check-in

 • Vanaf 14.00 u.
 • Komt u na 18.00 u. verwittig dan Drie Eiken om uw kamerreservatie met zekerheid te behouden.

 

6. Check-out

 • Vanaf 8u tot 11u00
 • Na betaling van alle openstaande bedragen ontvangt u de doorverwijsbrief en alle getuigschriften (het groene briefje) van de geleverde zorgen gedurende uw verblijf.

 

7. Klachten

 • Elke klacht betreffende het verblijf, de zorgen en/of de factuur moet in de mate van het mogelijke door de gast zo vlug mogelijk tijdens zijn verblijf aan Drie Eiken worden gemeld, dit teneinde Drie Eiken de kans te bieden de klacht direct te verhelpen.
 • Als de klacht niet tijdens uw verblijf kon opgelost worden, dan vragen wij deze klacht schriftelijk te richten aan vzw UZA Monica, Drie Eikenstraat 655 te 2650 Edegem.

 

8. Schade/diefstal

 • Het hotel is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen noch voor schade of diefstal van persoonlijke voorwerpen zoals bagage, bril, uurwerk, auto e.a De gasten blijven hiervoor, te allen tijde, zelf verantwoordelijk.
 • Alle schade aangericht door de klant aan de accommodatie of aan voorzieningen behorend aan Drie Eiken of toebehorende aan derden met dewelke Drie Eiken relaties onderhoudt, dient zo snel mogelijk gemeld te worden. De schade wordt door de klant aan Drie Eiken betaald zonder discussie, en dit uiterlijk voor het vertrek van de klant.

 

9. Wetgeving en jurisdictie

 • Bij onenigheid over reserveringen, het verblijf of geleverde diensten die niet in gezamenlijk overleg kunnen worden opgelost, zal de daartoe bevoegde rechterlijke instantie haar oordeel geven en dit uitsluitend overeenkomstig het Belgisch Recht.

 

10. Het zorghotel is geheel rookvrij

 

11. Huisdieren zijn niet toegelaten